قصه هایم برای تو...

عاقبت ننگی بود

/ بازدید : ۴۷

خدایادرروز دوم ماه مبارکت ازتومی خواهم من راپناه دهی ازوسوسه ی دوست داشتن آدم ها صرفاًبه خاطرثروت، به خاطرقدرت، به خاطرصورت زیبا، به خاطرتمام آن چیزهایی که دراندک زمانی ممکن است ازبین بروند؛ که این دوست داشتن هاآزارم می دهند.

۲ ۵

ای با من وپنهان چودِل...

/ بازدید : ۴۹

دوست داشتنت درخت توت

ومن همان دختری که رنگ دستانش همیشه رازش رابرملاکرده است.

۴ ۵

الف

/ بازدید : ۱۶
بعدازیادگرفتن حروف الفبادیگرآن چنان چیزهیجان انگیزی درزندگی ام یادنگرفته ام.
۰ ۲

قسم به قلم

/ بازدید : ۳۸
وَ نوشتن شفای اندوهِ آدمی بود.
۴ ۳

آن چه که نهان است

/ بازدید : ۷
من آدم به وجدآمدن ازمحبتِ پس کلمه ها وجمله ی های ساده ام.
۰ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان