قصه هایم برای تو...

که چی؟

/ بازدید : ۴۸

برتمام لحظه هایی که یک عالمه می نویسی وزمان انتشاریک صدامیادومیپرسه حالا که چی؟لعنت،هزاران هزاربارلعنت...

۴ ۸

ماراغمت ای...

/ بازدید : ۳۹
بَرمن که صبوحی زده ام خرقه حرام است
ای مجلسیان! راهِ خرابات کدام است؟

+سعدیِ جان
۲ ۵

عاقبت ننگی بود

/ بازدید : ۳۵

خدایادرروز دوم ماه مبارکت ازتومی خواهم من راپناه دهی ازوسوسه ی دوست داشتن آدم ها صرفاًبه خاطرثروت،به خاطرقدرت،به خاطرصورت زیبا،به خاطرتمام آن چیزهایی که دراندک زمانی ممکن است ازبین بروند.

که این دوست داشتن هاآزارم می دهند.

۲ ۵

۱_سفر

/ بازدید : ۴۲

+دوس داری کجاسفربری،جِگِرِت بِشَم؟!

_اونجا که هیشکی نباشه،هیچی...لطفاً.

۷ ۴

ای با من وپنهان چودِل...

/ بازدید : ۳۸

دوست داشتنت درخت توت

ومن همان دختری که رنگ دستانش همیشه رازش رابرملاکرده است.

۴ ۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان