قصه هایم برای تو...

دارم سخنی باتو و گفتن نتوانم

/ بازدید : ۲۹

چه خوشبخت اند آدم هایی که کسی دوستشان دارد. که کسی را دوست دارند. آدم هایی که می توانند محبت خود را عیان کنند. آن ها که مهربان اند. که می توانند بی وقفه بنویسند. آن ها که تک بیت های نابِ سعدی را می توانند برای کسی بفرستند. آن ها که عمیق ولطیف و دل نازک اند. آن ها که با کوچک ترین تلنگر اشک درچشمانشان حلقه می زند، که ازته دل می خندند. چه خوشبخت اند آدم هایی که می توانند کسی را محبوبِ من صدا بزنند. آن ها که شجاع اند. آن ها که کسی جایی منتظرشان است. آن ها که چراغ دل شان روشن است ودر انتهای اسمشان میم مالکیت می شنوند. چه سعادتمند آن ها که قلبشان گرم وسرخ است. 

دیشب وقتی به این مصرع ازشعر سعدی رسیدم که سروده بود: جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی 

به این فکرکردم که محبوب من کاش بودی، نزدیک، تابرایت می فرستادم:جان برافشانم اگر عارفه خویشم خوانی

حالا اما خیلی دوری محبوبِ من، خیلی دور و دستم درهیچ کجای این جهان به تو نمی رسد.

۰ ۱۰

ما اهل چهارشنبه ایم.

/ بازدید : ۵۲


چون چهارشنبه، قشنگ ترین روزِ هفته است. آرام، روشن، شاد.

۶ ۱۰

مطرب بزن نوایی

/ بازدید : ۳۰

چه چیزی ازیک روز آفتابیِ پاییزکه بوی باران دارد، زیباتراست؟

۴ ۱۱

تا دل به تو پیوستم

/ بازدید : ۳۶

وَر روی بگردانی در دامنت آویزد.

۸

چهاردهم

/ بازدید : ۳۴
بعضی وقتا ازکارایی که حتی روزقبل کردم پشیمون می شم. بعضی وقتا یعنی دائماً. پشیمون می شم و سعی می کنم جبرانش کنم. بعضی وقتا میشه وبعضی وقتا نمیشه. اینکه دائم اشتباه می کنم جالب نیست ولی این تغییر تفکریعنی من مدام درحال رشد وتغییرم. خوب این رشد وتغییر برای من خیلی خوشاینده، اینکه مدام درحال رشدم به هروسیله ای وباهرروشی برام جای شکر داره. خوشحالم که دارم رشد می کنم، هرچند که سخت وآزاردهنده است.
چون بنظرم هدف از هراتفاق واشتباه حتی آشنایی وگسستی درزندگی برای رشد وبزرگ شدن وبهتر شدنه.

۵ ۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان