قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

پیوندهای روزانه
پیوندها

به تاریخ امروزکه درانتهاشد.

:)

عارفه ...
۲۹ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۴۲ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱ نظر
نامه دوم:
جانِ دلُم
خدا،خدای برآورده کردنِ آرزوهاته،آرزوهای کوچیک وبزرگت...
فقط کافیه ازتهِ تهِ تهِ دلت آرزوکنی.
عارفه ...
۲۷ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۱۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱ نظر

قانون دوم:

عشقی که بااحترام همراه نباشد،به احتمال فراوان عشق نیست.

عارفه ...
۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر
ازروزی که ازتوچیزی درمن باقی نَمانَدواهمه دارم.
عارفه ...
۲۴ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۳۱ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲ نظر
مهرسا درحالیکه داشت وسط کلاس می رقصیدومی خندیدوبخشی ازآهنگ انیمیشنfrozen که بهش میگن"السا وآنا"رومی خوند؛روشوکردبه من وبهم گفت :خاله امروزاونقدرخوشحالم که فکرکنم دخترپادشاه بشم.
:)

+من ازبچگی تاهمین حالاکه بیست وچندسالمه دلم میخوادصبح که چشماموبازمیکنم ببینم دخترپادشاه شدم.
عارفه ...
۲۳ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۱۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر