قصه هایم برای تو...

تنهایی

/ بازدید : ۳۶

من سال های زیادی ازنوجوونیم دوست داشتم درونگراباشم.

یعنی دوست داشتم آدمی باشم که دوستِ کمتری داشته باشم،ساکت باشم وحرفاموبرای خودم نگه دارم.

امروزمعلمِ زبانم بهم گفت توآدم درونگرایی هستی وخوب من خوشحال شدم.

چون بعدازمدتهاکه خودم میدونستم ازبرونگرایی به سمت درونگرایی رفتم،یک نفرمستقیم این صفت روبهم نسبت داد.

درونگرایی رنج های خودش روداره،ولی خیلی قشنگه...این که حرفهای مهمتو،رازهاتوفقط برای آدم های خاصی بگی،دوستای کمی داشته باشی

وانرژی خودت روازخونه واتاقت بگیری خیلی برام قشنگ بوده همیشه وهست.

الان تنهام،ولی خوبم.


۱ ۱

Love

/ بازدید : ۳۸
...When we are hungry love will keep us alive
۲ ۳

لذتِ یک لحظه مادرداشتن

/ بازدید : ۴۶

بعضی وقتادلم واسه مامانم می سوزه که مامان نداره.

مامان داشتن اخرخوشبختیه!

۲ ۴

عرفانِ آبی

/ بازدید : ۳۸

امروزبارِفیق رفتیم وبافت تاریخی شهرمون روقدم زدیم.

خیلی حالمون روخوب کرد.علاوه براینکه یک ساعتی رادرمسجدجامعِ شهر نشستیم وحرف زدیم وپرازآرامش شدیم.

بنظرم زندگی آنجاجریان داشت.

ازمن به شماپیشنهادکه برویدمسجدجامع شهرتان راببینید،عرفان بی نهایت است،آشفتگی تان تبدیل به آرامشی بی اندازه می شود.


۲ ۴

امان زلحظه غفلت

/ بازدید : ۴۲

غافلی ازحالِ دل 

ترسم که این ویرانه را

دیگران بی صاحب انگارندوتعمیرش کنند

+صائب تبریزی

۲ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان