قصه هایم برای تو...

سبزتویی🍃

/ بازدید : ۳۸
روزی برایت می گویم:
سبزتویی
که سبزمی خواهمت.
سبزِ بادوسبزِشاخه ها
۳

نتوانم

/ بازدید : ۷۶
دل هرکه صیدکردی نکِشدسرازکمندت
نه دگرامید دارد که رَها شود زِ بندت
|سعدیِ عزیز|
۳

ظهرتابستان است.

/ بازدید : ۶۳

تابستان همیشه حس وحال های خوب دارد.

همیشه بوی خوب می دهد، بوی زندگی، بوی لیمو و بهارنارنج و مرباهای خانگی. مادرم درهرروزش برای مابرنامه ای تازه دارد. یک روزشستن لیموهابرای گرفتن آبلیمو، یک روزپاک کردن غوره هابرای آبغوره های سالادشیرازی سفره مان، روزدیگرگرفتن هسته های آلبالووخردکردن به برای مرباهایش.

تابستان ملال داردوخستگی، امافکرداردوکتاب ومهمانی وکافه گردی ویادگرفتن هزارنوع راه حل برای کیک پختن.

امانوشتن دارد. 

دلتنگی دارداماروشن هم هست، امانورداردودرکنارنورهیچ غم وغصه وملالی دیرنمی پاید.

۲ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان