قصه هایم برای تو...

پهلوبه پهلو

/ بازدید : ۵۴

آرزوم براتون اینه که توی سال جدید شادی وسلامتی پهلوبه پهلوی خودتون،خانوادتون وکسی که خیلی دوسش دارین باشه!

دقیقاًپهلوبه پهلو،همینقدرنزدیک،همینقدرگرم ومطمئن...:)


+لطفاًشماهم آرزوهای قشنگتون روبنویسین!

۵ ۴

باهارتوراهه

/ بازدید : ۳۱

وَقَسَم به نفسِ عمیق،خیال راحت وخنده ی خسته ی پس ازاتمام خانه تکانی...

۴ ۲

نوازش ها

/ بازدید : ۲۹

امادرنهایت عاشق کسی می شیم که بلده مهربون صدامون بزنه!

حتی بانگاش،حتی بالبخندش،حتی باسکوتش...


۵ ۳

نامه چهارم

/ بازدید : ۴۹

نامه چهارم:

عزیزِجانم

باروی گشاده وآغوش بازبه استقبالِ تغییرات بروواون هاروبپذیر.

جهانِ بعدازپذیرش،جهانِ قشنگِ غیرقابل باوریه که سال هامنتظرش بودی ازراه برسه.

۸ ۵

برهمان عهد

/ بازدید : ۲۴

ماراسری است باتوکه گرخلقِ روزگار

دشمن شوندوسربرودهم برآن سریم

+سعدی جان

۳ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان