قصه هایم برای تو...

روزِعزیز

/ بازدید : ۳۱

به تاریخ امروزکه درانتهاشد.

:)

۱ ۳

نامه دوم

/ بازدید : ۳۳
نامه دوم:
جانِ دلُم
خدا،خدای برآورده کردنِ آرزوهاته،آرزوهای کوچیک وبزرگت...
فقط کافیه ازتهِ تهِ تهِ دلت آرزوکنی.
۱ ۴

دوم

/ بازدید : ۲۵

قانون دوم:

عشقی که بااحترام همراه نباشد،به احتمال فراوان عشق نیست.

۲ ۲

مبادکه خالی شوم ازتو

/ بازدید : ۲۹
ازروزی که ازتوچیزی درمن باقی نَمانَدواهمه دارم.
۲ ۴

۲_مهرسا

/ بازدید : ۲۸
مهرسا درحالیکه داشت وسط کلاس می رقصیدومی خندیدوبخشی ازآهنگ انیمیشنfrozen که بهش میگن"السا وآنا"رومی خوند؛روشوکردبه من وبهم گفت :خاله امروزاونقدرخوشحالم که فکرکنم دخترپادشاه بشم.
:)

+من ازبچگی تاهمین حالاکه بیست وچندسالمه دلم میخوادصبح که چشماموبازمیکنم ببینم دخترپادشاه شدم.
۱ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان