قصه هایم برای تو...

روزِعزیز

/ بازدید : ۳۱

به تاریخ امروزکه درانتهاشد.

:)

۱ ۳

نامه اول

/ بازدید : ۳۹
نامه دوم:
جانِ دلُم
خدا، خدای برآورده کردنِ آرزوهاته، آرزوهای کوچیک وبزرگت، فقط کافیه ازتهِ تهِ تهِ دلت آرزوکنی.
۴

دوم

/ بازدید : ۲۸

عشقی که بااحترام همراه نباشد، به احتمال فراوان عشق نیست.

۲ ۲

مبادکه خالی شوم ازتو

/ بازدید : ۳۰
ازروزی که ازتوچیزی درمن باقی نَمانَدواهمه دارم.
۲ ۴

مهرسا

/ بازدید : ۳۰
مهرسا درحالیکه داشت وسط کلاس می رقصیدومی خندیدوبخشی ازآهنگ انیمیشنfrozen که بهش میگن"السا وآنا"رومی خوند؛ روشوکردبه من وبهم گفت: خاله امروزاونقدرخوشحالم که فکرکنم دخترپادشاه بشم.
:)

+من ازبچگی تاهمین حالاکه بیست وچندسالمه دلم میخوادصبح که چشماموبازمیکنم ببینم دخترپادشاه شدم.
۱ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان