قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

قصه هایم برای تو...

من ازبچگی عاشق نامه بوده ام تاهمین حالا...برایم بنویسید.
Bargisabz.o@gmail.com

آخرین مطالب

۳ مطلب با موضوع «چیزهای کوچک برای عاشق ترشدنش» ثبت شده است

وقتی نگام می کنی هزارتاماهی،دقیقاهزارتاماهی توی دلم باهم شنامی کنن..‌.

وقتی می خندی 

آخ ازامان ازوقتی که می خندی 

دلم میشه یه اقیانوس پرازماهی های قرمز....


+تودرکنارخودت نیستی نمی دانی؟

عارفه ...
۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۱۱ ۱ نظر

و چشمهایش...

عارفه ...
۲۹ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۲ ۳ نظر

دست هابیشترازچشم هاقابلیت شروع واقعه رادارند...

آن هاراجدی بگیرید...


عارفه ...
۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۱ ۳ نظر