قصه هایم برای تو...

نامه ششم

/ بازدید : ۳۲

نامه ششم:

جانِ من

دوستای خوب داشته باش.دوستای خوب وشادِ کتابخون...

۴ ۷

نامه پنجم

/ بازدید : ۳۰

نامه پنجم:

قشنگِ عزیزم

چیزی روکه نمی تونی تغییربدی،بپذیروسعی کن ازش لذت ببری.

۵ ۳

نامه چهارم

/ بازدید : ۴۹

نامه چهارم:

عزیزِجانم

باروی گشاده وآغوش بازبه استقبالِ تغییرات بروواون هاروبپذیر.

جهانِ بعدازپذیرش،جهانِ قشنگِ غیرقابل باوریه که سال هامنتظرش بودی ازراه برسه.

۸ ۵

نامه سوم

/ بازدید : ۵۶

نامه سوم:

عزیزِقشنگم

آرزوهای بزرگ کن وبهشون دودستی بچسب،دودستی‌...

۲ ۴

نامه دوم

/ بازدید : ۳۳
نامه دوم:
جانِ دلُم
خدا،خدای برآورده کردنِ آرزوهاته،آرزوهای کوچیک وبزرگت...
فقط کافیه ازتهِ تهِ تهِ دلت آرزوکنی.
۱ ۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان