قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

۳ مطلب با موضوع «ماجراهای مدرسه» ثبت شده است

مهرسا درحالیکه داشت وسط کلاس می رقصیدومی خندیدوبخشی ازآهنگ انیمیشنfrozen که بهش میگن"السا وآنا"رومی خوند؛روشوکردبه من وبهم گفت :خاله امروزاونقدرخوشحالم که فکرکنم دخترپادشاه بشم.
:)

+من ازبچگی تاهمین حالاکه بیست وچندسالمه دلم میخوادصبح که چشماموبازمیکنم ببینم دخترپادشاه شدم.
عارفه ...
۲۳ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۱۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر

مهرسا بهم میگه:خاله توهنوزبچه ای،هروقت ازدواج کردی،مامان شدی؛بزرگ میشی!

بعدبالبخندنگاهم میکنه واضافه میکنه:اینقدردوست دارم زودبزرگ شم،ازدواج کنم،مامان شم ودوتابچه داشته باشم،یه پسربچه ی تپل مپل،بایه دخترلاغرِچشم آبی...

:)

واقعانمیدونم چراچشم آبی؟خوب چشم مشکی قشنگ تره که مهرسا!

عارفه ...
۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۳۰ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۸ نظر
دیدم رونیکاداره زارزارگریه میکنه.ازمعلمشون پرسیدم که چراداره بااین شدت گریه میکنه واشک میریزه؟
میگه:چون نقش علی روبهش دادم.
همون موقع رونیکاروبغل کردم وتمام یافته های روانشناسی زندگیم روتوی ذهنم مرورکردم وگفتم:ببین رونیکا!اونی که نقشِ مریم وزهراروبازی میکنه هنرنکرده چون بلده!تواگه نقش علی روخوب بازی کنی شاهکارکردی.اون روهیچ کس بلدنیست،حتی من!
میگه:خوب منم بلدنیستم.
من:/
علی:|
یافته های روانشناسی هم که خاکسترشدن.
عارفه ...
۲۵ دی ۹۶ ، ۱۵:۵۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۷ نظر