قصه هایم برای تو...

۶ مطلب با موضوع «شماهم بشنوید» ثبت شده است

 

 

دیروزبزرگداشت سعدی عزیزبود.چه چیزی بهترازاینکه یکی ازبهترین غزل هایش راباصدای ملکوتی همایون شجریان بشنویم،مست وعاشق شویم وقلبمان محکم بزندازشدتِ شور و زیبایی...

 

 

 

عارفه ...
۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۳۸ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۳ نظر

لب تر کنی هر چه خواهی شوم...

 

عارفه ...
۰۵ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۷ نظر
مریم عزیزم!تولدت مبارک.خداوندحفظت کنه.
۲۳سالگیت،پرازنورومهروایمان وجوانه های سبزامید،سرشارازاتفاقات خوب...
 
عارفه ...
۱۰ دی ۹۶ ، ۲۲:۴۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱ نظر

خوب بایدبگم درسته که زمین ازغیرممکن هاپره،اماتوممکن باش!

عارفه ...
۰۴ آذر ۹۶ ، ۰۸:۳۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر

Hello from the other side

I must've called a thousand times

To tell you I'm sorry

For everything that I've done

But when I call, you never seem to be home

Hello from the outside

At least I can say that I've tried

To tell you I'm sorry, for breaking your heart

But it don't matter

        It clearly doesn't tear you apart any more

+بنظرم خیلی غمگینه،شماهم بامن موافقین؟امیدوارم اینقدرگوشش ندم که حالم ازش بهم بخوره!

عارفه ...
۱۱ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۵۸ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱ نظر