قصه هایم برای تو...

تا دل به تو پیوستم

/ بازدید : ۴۴

وَر روی بگردانی در دامنت آویزد.

۹

ای به دِل آرایی به عالم فِسانه

/ بازدید : ۶۴
خوش نباشد زِ معشوقه آزار...
۱۰

تُنگِ تَنگی

/ بازدید : ۸
بااین باتوبیگانه ماندن رودم تالاب است...
۲

من دائماً شمارادوست دارم،دائماً...

/ بازدید : ۳۵
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
دائم برای تو...
۳

برهمان عهد

/ بازدید : ۲۸

ماراسری است باتوکه گرخلقِ روزگار

دشمن شوندوسربرودهم برآن سریم

|سعدیِ عزیز|

۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان