قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

پیوندهای روزانه
پیوندها

۱۱ مطلب با موضوع «بیت هایِ عزیز» ثبت شده است

مَگَرَم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ورنه مستوری ومستی همه کس نتوانند...

+حافظ

عارفه ...
۲۱ آذر ۹۶ ، ۲۳:۱۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

مفلسانیم وهوایِ می ومطرب داریم.

+حافظ

عارفه ...
۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲ نظر

دیرآمدی ای نگارسرمست

زودت ندهیم دامن ازدست

+سعدی جان

عارفه ...
۱۳ مهر ۹۶ ، ۱۱:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر
اگرازکمندعشقت بروم،کجاگریزم
که خلاص بی توبندست وحیات بی توزندان...
+سعدی جان
عارفه ...
۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

یه وقتایی ماخودمون یه جاییم،ولی دلمون هزارجای دیگه...

درراستای همین موضوع شاعرمی فرماید:

هرگزحدیثِ حاضرِغایب شنیده ای  من درمیان جمع ودلم جای دیگراست

+سعدی جان


+لازمه بگم من عاشقِ سعدی هستم یاکاملامشهوده؟

عارفه ...
۱۶ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳ نظر