قصه هایم برای تو...

به حضورمثبت اندوه صدای نی انبان

/ بازدید : ۶۲

محبوبم 

درحالی که درآن طرف جهان جام جهانی فوتبال آغازشده وهمه ازآن حرف می زنندوبه فوتبال فکرمی کنند؛ من دراین طرف جهان پشت میزتحریرم نشسته ام، به صدای نی انبان گوش می کنم، درباره ی خشونت خانگی علیه زنان می نویسم وبه شما فکرمی کنم؛ درحالی که شمااحتمالاً دردورترین نقطه ازمن داریدبه چیزی جزمن فکرمیکنید واصلاًلعنت به این جبرجغرافیایی که ماراازهم، ازفوتبال، ازنی انبان دورمی کند.

راستی هیچ وقت نگفته بودیدطرفدارکدام تیم هستید؟ من هم همان!

۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان