قصه هایم برای تو...

ای به دِل آرایی به عالم فِسانه

/ بازدید : ۶۱
خوش نباشد زِ معشوقه آزار...
۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان