قصه هایم برای تو...

درنزن!رفته ام ازخویش،کسی منزل نیست.

/ بازدید : ۵

"...این روزهایک جورعدم تعلق ورهایی خاصی رااحساس می کنم.اصلاًنمی توانم آن چنان که بایدشرحش بدهم یاتوصیفش کنم؛اماحس غریبی است.
یادم می آیدروزهایی که من را بخاطروابسته بودن بیش ازحدم به هرچیزوهرکسی سرزنش می کردی.دوست داشتی رهاباشم،آنقدرکه بتوانم به سادگی دل بکنم.حالاآنقدراین حس عدم تعلق درمن قوی شده که می توانم حتی ازخودت هم دل بکنم ورهاشوم‌.
میدانی!این روزهادوست دارم نباشم وهیچ کس متوجه نبودنم نشود.این روزهاباروزهای سالِ قبل که می رفتم ونبودم فرق دارد.آن روزهادوست داشتم کسی به یادم بیاورد وببیندکه نیستم وحالم رابپرسد،نگرانم شود،یک خودآزاری مفرط،یک دیگرآزاری بی منطق...
اماحالادوست دارم جوری بروم که هیچ کس نگرانم نشود.هنوزهم آدم های عزیززندگی ام رادوست دارم.دوست ندارم نگرانشان کنم.دلم می خواهدیک جوری بروم که نفهمندخسته ام،آشفته ام،سردرگمم.یک جوری بروم که نفهمندمن فقط محتاج کلمه ای بودم‌،جمله ای،سوالی...که نفهمندمحتاجِِ شنیدنشان بودم.محتاجِ صداونگاه ومحبتشان...دیگراین بارآنقدراین حس عدم تعلق شدیدشده که حتی خودم رایادآوری نخواهم کرد.
مدتهاست که رفته ام ازخویش،مدتهاست که بااین ازخودرفتن من هم دوست دارم بروم جایی ونبینم وحس نکنم که کسی آن چنان که بایددوستم نداشته،آن چنان که دوستش داشتم.
مدتهاست که فکرمی کنم دوست داشتن بی دلیل آدم هاکاربیهوده ای است.اصلاًدوست داشتن بی حدومرزکاربیهوده ای است.شایدبایدمثل همه ی آدم هابرای دوست داشتن دلیل می تراشیدم.امادلیل داشتن همه چیزرامسخره می کند.فرض کن بپرسندکه چرامادرت رادوست داری؟چون مادرم است.جواب ازاین کامل تربلدنیستم.برای همه همینطوربوده.برای همه آدم هایی که درزندگی ام بوده اند.جواب سوال همان است.چون او،اوست.هیچ جوابی واضح ترازاین ندارم.همیشه بی دلیل دوست داشته ام،بی دلیل دلم تنگ شده،بی دلیل نشسته ام یک گوشه وبرای اینکه دلم برایشان تتگ شده اشک ریختم وباهرباراشک ریختن قول داده ام که دیگر،هیچ وقت دوستشان نداشته باشم،امافقط یک کلمه،یک نگاه دوباره آن هاراپیروزمی کند.این دورهمیشه وهرباربرایم تکرارمی شود.
حسِ عمیق دوست داشتنِ بی دلیل معصومم کرده است.دل نازک،رنجورولی صبور،ولی مهربان...امارنجم هم داده است،اما دل تنگم هم کرده است،اما بی دلیل به گریه ام هم انداخته است‌.ولی این دوست داشتن عمیق مراتبدیل به آدم بهتری کرده است.
شایداگربتوانم فقط همین راهم رهاکنم،همین حسی که بارهاازهمه چیزرهایم کرده است وحالانوبت به خودش رسیده است،اگرفقط همین حس دوست داشتن بی دلیل وعمیق رابتوانم رها کنم،بروم.
حالاکه ازخودم رفته ام،ازهمه جابروم...ازهمه چیز..."

+بخشی ازنامه ای که دوست دارم برای عزیزی بنویسمش.

۰ ۱
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان