قصه هایم برای تو...

نشانی نور

/ بازدید : ۴۱

محبوبم! شماماورای آینه ای.

سایه ی شمادرتاریکی وظلمات برسرِمن مستدام است.

|دست بردن زیرلباسِ سیب_محمدصالح علاء|

۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان