قصه هایم برای تو...

امیدواری

/ بازدید : ۴۴

چه بساچیزی راخوش نداشته باشید؛ حال آنکه خیرشمادرآن است، ویاچیزی رادوست داشته باشید؛ حال آنکه شرشمادرآن است. وخدامی داندوشمانمی دانید.


|سوره بقره_آیه۲۱۶|

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان